Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni !

Invitatie la JobClub

 • 0
JobclubLogo

Invitatie la JobClub

header

 

INVITAȚIE

 

Stimată Doamnă/ Stimate Domn,

 

Vă invităm miercuri 26 august 2015 ora 11, la sediul Jobs Club din Craiova, str. Bucovăț nr. 3, la un atelier de lucru organizat în cadrul activității A.5.4. Furnizarea serviciilor de Job Club, cu subiectul ” Oportunități de dezvoltare profesională și de ocupare prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020”, în vederea infomării persoanelor din grupul țintă și dezvoltării unui ansamblu de competențe necesare în procesul de incluziune pe piața muncii.

Activitatea este organizată de SC Alcomtur SRL, partener în cadrul proiectului ”ProJobs – Rețeaua Profesioniștilor în căutarea unui loc de muncă” și va fi susținută de dna Ersilia Oprescu.

Prin organizarea de evenimente sub forma atelierelor de lucru dedicate dezvoltării personale și deprinderii de tehnici și abilități specifice de ocupare, ne dorim să facilităm incluziunea persoanelor din grupul țintă format din persoane în căutarea unui loc de muncă, șomeri, șomeri de lunga durată și să contribuim la creșterea gradului de ocupare în regiunea Sud-Vest Oltenia.

Participarea dumneavoastră va contribui în mod sigur la succesul acestui eveniment.

 

Va așteptăm !

Cu stimă,

Costel OLTEANU

Manager de proiect

Ersilia Oprescu – expert comunicare

Ionuț Pîrvulescu – asistent manager proiect

footer

 


 • 0
JobclubLogo

Invitatie la JobClub

 header

INVITAȚIE

 

Stimată Doamnă/ Stimate Domn,

 

Vă invităm vineri 21 august și respectiv 28 august 2015, ora 17, la sediul Jobs Club din Craiova, str. Bucovăț nr. 3, la un atelier de lucru organizat în cadrul activității A.5.4. Furnizarea serviciilor de Job Club, cu subiectul ”Primul interviu- tehnici și tactici utile” în vederea dezvoltării unui ansamblu de competențe necesare în procesul de incluziune pe piața muncii.

Activitatea este organizată de SC Alcomtur SRL, partener în cadrul proiectului ”ProJobs – Rețeaua Profesioniștilor în căutarea unui loc de muncă” și va fi susținută de dl. Radu Zdrancotă.

Prin organizarea de evenimente sub forma atelierelor de lucru dedicate dezvoltării personale și deprinderii de tehnici și abilități specifice de ocupare, ne dorim să facilităm incluziunea persoanelor din grupul țintă format din persoane în căutarea unui loc de muncă, șomeri, șomeri de lunga durată și să contribuim la creșterea gradului de ocupare în regiunea Sud-Vest Oltenia.

Participarea dumneavoastră va contribui în mod sigur la succesul acestui eveniment.

 

Va așteptăm !

Cu stimă,

Costel OLTEANU

Manager de proiect

Ersilia Oprescu – expert comunicare

Ionuț Pîrvulescu – asistent manager proiect

footer

 


 • 0
cursuri-calificare

INVITATIE

 header

INVITAȚIE

Stimată Doamnă/ Stimate Domn,

 

Vă invităm sâmbătă 06 iunie 2015 ora 12, la sediul Jobs Club din Craiova, str. Bucovăț nr. 3, la un atelier de lucru organizat în cadrul activității A.5.4. Furnizarea serviciilor de Job Club, în vederea dezvoltării unor competențe diverse necesare în procesul de incluziune pe piața muncii.

Activitatea este organizată de SC Alcomtur SRL, partener în cadrul proiectului ”ProJobs – Rețeaua Profesioniștilor în căutarea unui loc de muncă” și va fi susținută de administratoii JobClub Ileana Gîrleșteanu și Radu Zdrancotă.

Prin organizarea de evenimente sub forma atelierelor de lucru dedicate dezvoltării personale și deprinderii de tehnici și abilități specifice de ocupare, ne dorim să facilităm incluziunea persoanelor din grupul țintă format din persoane în căutarea unui loc de munca, someri, someri de lunga durată și să contribuim la creșterea gradului de ocupare în regiunea Sud-Vest Oltenia.

Participarea dumneavoastră va contribui în mod sigur la succesul acestui eveniment.

 

Va așteptăm !

Cu stimă,

Costel OLTEANU

Manager de proiect

Ersilia Oprescu – expert comunicare

Ionuț Pîrvulescu – asistent manager proiect

 footer


 • 0
job

INVITATIE

 header

INVITAȚIE

 

Stimată Doamnă/ Stimate Domn,

 

Vă invităm sâmbătă 06 iunie 2015 ora 10, la sediul Jobs Club din Craiova, str. Bucovăț nr. 3, la o sesiune de dezvoltare asistată organizată în cadrul activității A.5.5. Dezvoltare Job Cluburi Regionale; Derulare activități personalizate pentru grupul țintă, în vederea dezvoltării unor competențe diverse necesare în procesul de incluziune pe piața muncii.

Activitatea este organizată de SC Alcomtur SRL, partener în cadrul proiectului ”ProJobs – Rețeaua Profesioniștilor în căutarea unui loc de muncă” și va fi susținută de domnul Adrian Dragotoiu.

Prin furnizarea serviciilor de tip consultanță personalizată și sesiuni de dezvoltare asistată dedicate dezvoltării personale și deprinderii de tehnici și abilități specifice de ocupare, ne dorim să facilităm incluziunea persoanelor din grupul țintă format din persoane în căutarea unui loc de munca, someri, someri de lunga durată și să contribuim la creșterea gradului de ocupare în regiunea Sud-Vest Oltenia.

Participarea dumneavoastră va contribui în mod sigur la succesul acestui eveniment.

 

Va așteptăm !

Cu stimă,

Costel OLTEANU

Manager de proiect

Ileana Gîrleșteanu

Radu Zdrancotă

Administratori JobClubs

 footer


 • 0
becoming-teacher

INVITAȚIE

header 

INVITAȚIE

 

Stimată Doamnă/ Stimate Domn,

 

Vă invităm sâmbătă 30 mai 2015 ora 11, la sediul Jobs Club din Craiova, str. Bucovăț nr. 3, la un atelier de lucru organizat în cadrul activității A.5.4. Furnizarea serviciilor de tip job club, în vederea dezvoltării unor competențe diverse necesare în procesul de incluziune pe piața muncii.

Atelierul de lucru care va pune în dezbatere brandul firmei și rolul angajaților în construirea brandului firmei, este organizat de SC Alcomtur SRL, partener în cadrul proiectului ”ProJobs – Rețeaua Profesioniștilor în căutarea unui loc de muncă” și va fi susținut de echipa ProJobs.

Prin furnizarea serviciilor de tip ateliere de lucru dedicate dezvoltării personale și deprinderii de tehnici și abilități specifice de ocupare, ne dorim să facilităm incluziunea persoanelor din grupul țintă format din persoane în căutarea unui loc de munca, someri, someri de lunga durată și să contribuim la creșterea gradului de ocupare în regiunea Sud-Vest Oltenia.

Participarea dumneavoastră va contribui în mod sigur la succesul acestui eveniment.

 

Va așteptăm !

Cu stimă,

Costel OLTEANU

Manager de proiect

Ileana Gîrleșteanu – Administrator JobClub

Ionuț Pîrvulescu– Asistent manager proiect

 footer


 • 0
mobilier_birou_16

Castigatorul licitatiei de achizitie mobilier

header

Nr. 246/04.11.2014

                       

Către : SC ARI’s SRL

In atentia : d-lui. dir. DANUT ARIBASOIU   

 

Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor depuse la procedura de achizitie publică pentru servicii de ACHIZITIE MOBILIER, prin procedura Achizitie directă, oferta dvs.  a fost  declarată câştigătoare.

Dupa expirarea perioadei de contestații vă așteptăm la sediul SC Alcomtur SRL din strada Unirii nr. 26, Craiova pentru semnarea contractului.

 

                            

                                               Manager de proiect

                                                               Dr. Ing. Ruslan Oprescu

 footer


 • 0
caiet-mecanic-a4-cu-4-inele-one-color-blasetti

Anunț achiziție SERVICII DE EDITARE ȘI TIPĂRIRE MATERIALE PUBLICITARE

header

NR 183/14.10.2014

Anunț achiziție SERVICII DE EDITARE ȘI TIPĂRIRE MATERIALE PUBLICITARE (cod CPV 79341000-6)

S.C. Alcomtur SRL achiziţionează servicii de editare și tipărire materiale publicitare în cadrul proiectului POSDRU/125/5.1/S/130529 cu titlul „Rețeaua profesioniștilor în cautarea unui loc de munca-ProJobs”.

 1. Obiectul contractului: Achiziţie servicii de Producție și materiale publicitare.
 2. Sursa de finanțare: Proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni !
 3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii – Achiziție directă conform ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1120/15 octombrie 2013.
 4. Achizitor: S.C. Alcomtur S.R.L., cu sediul în Craiova, str. Unirii nr. 26, etaj , telefon : 0351 401692, e-mail: alcomtur@yahoo.com în calitate de partener în cadrul proiectului.
 5. Valoarea estimatã a serviciilor: 4065 lei fără TVA.
 6. Durata estimată a contractului : 21 octombrie 2014 – 30 septembrie 2015.
 7. Plata serviciilor se va efectua în termen de maxim 30 zile de la emiterea facturii de cãtre prestator.
 8. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului : pretul cel mai scăzut
 9. Specificațiile tehnice: toate materialele trebuiesc inscripționate cu sigla UE, sigla proiectlului cât și a partenerului ce desfășoară acivitatea după cum urmează
1 Caiet A4 180 buc Caiet A4, cu 100 pagini foaie velina, legate cu spiră, copertă 1 personalizată, cu logo proiect si logo partener,  policromie
2 Pix Personalizat 180 buc Pixuri cu mină de culoare albastră, personalizate, confecționate din material dur (plastic și metal), de calitate, cu accesorii cromate și mecanism de închidere/deschidere prin apăsare personalizate cu sigla proiectului si a UE
3 DVD Personalizat  180 buc DVD personalizat cu sigla proiectului si a UE. DVD ce trebuie să conțină documentele suport curs.

 

 1. Adresa pentru depunerea ofertelor de preț: Craiova, str. Unirii nr.26, etaj 1 telefon/ fax: 0351 401692 sau prin e-mail la adresa alcomtur@yahoo.com
 2. Data și ora limită pentru depunerea ofertelor de preț: 20.10.2014

Pentru informații suplimentare legate de contractul de achiziție vă rugăm să-l contactați pe domnul:

Trușcă Răducu

Secretar

Tel. Mob. 0726702070

Fix.    0351 401692 

alcomtur@yahoo.com

Download anunț de achiziție de aici : Anunt achizitie productie de materiale publicitare

footer

 


 • 0
cursuri-calificare

Anunț achiziție SERVICII DE PUBLICITATE IN MEDIA

header

(cod CPV 79341000-6)

S.C. Alcomtur SRL achiziţionează servicii de PUBLICITATE IN MEDIA în cadrul proiectului POSDRU/125/5.1/S/130529 cu titlul Rețeaua profesioniștilor în cautarea unui loc de munca-ProJobs”.
1. Obiectul contractului: Achiziţie servicii de publicitate în media

2. Sursa de finanțare: Proiect finantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007-2013. Investește în oameni !

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii – Achiziție directă conform ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1120/15 octombrie 2013.

4. Achizitor: S.C.Alcomtur S.R.L., cu sediul în Craiova, str. Unirii nr.26, etaj 1 telefon/ fax: 0351 401692 e-mail alcomtur@yahoo.com în calitate de partener

5. Valoarea estimatã a serviciilor: 9677,42 fara TVA.

6. Durata estimata a contractului : 15 octombrie 2014 – 30 septembrie 2015.

7. Plata serviciilor se va efectua în termen de maxim 30 zile de la emiterea facturii de cãtre prestator.

8. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului : prețul cel mai scăzut

9. Specificațiile tehnice:

Tip anunț: mediatizare proiect finantat prin POSDRU, anunt text și sigle, color, dimensiuni aprox. 20/25 cm, Pagina redactionala, 6 anunțuri.

10. Adresa pentru depunerea ofertelor de pret: Craiova, str. Unirii nr.26, etaj 1 telefon/ fax: 0351 401692  sau prin e-mail la adresa alcomtur@yahoo.com

11. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor de pret: 03.10.2014 ora 16.00
Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie va rugam contactati:

Oprescu Ruslan

Manager proiect

Tel. 0351 401692

alcomtur@yahoo.com

footer


 • 0
job

CURSURI GRATUITE DE FORMARE

header

ANUNȚ

 

S.C. ALCOMTUR S.R.L. organizează cursuri gratuite de formare pentru șomeri si persoane în căutarea unui loc de muncă,  în ocupațiile: agent vânzări, asistent manager, limba engleză și TIC – tehnologia informației și comunicării, autorizate A.N.C. Se va elibera Atestat de formare si se va oferi consiliere profesională.

Acordăm subvenții.job

 

Informații suplimentare: 0761689179; 0753101023; www.projobsclub.ro  sau la

sediul din strada Unirii nr.26, Craiova, etaj 1.

footer


 • 0
echipament it

Anunţ de atribuire al contractului de achiziţie publică de echipamente IT

Aprob,

Manager de proiect

Ruslan Oprescu

Anunt de atribuire

a contractului de achizitie publica de echipamente IT in cadrul proiectului ProJobs – Reteaua Profesionistilor în căutarea unui loc de muncă, ID nr POSDRU/125/5,1/S/130529

I Achizitor : Sc Alcomtur SRL, str Unirii nr. 26 Craiova, Dolj, tel/fax 0351401692; email: alcomtur@yahoo.com

II Obiectul contractului si procedura

1)       Denumire contract si procedura:

Contract de achizitie publica pentru  echipamente IT in cadrul proiectului ProJobs – „Reteaua Profesionistilor în căutarea unui loc de muncă, achizitie directa”

2)       Obiectul Contractului: Achizitie de echipamente IT

3)       Tip Contract: Achizitie

4)       Criteriu de atribuire : Pretul cel mai scazut

5)       Procedura : Studiu de piata, cerere si oferta,  licitatie

III Atribuirea Contractului

1)    Numarul de oferte primite: 3

2)    Castigator : SC Sharolt Group SRL, cu sediul in Craiova, str Adrian Paunescu nr. 28

3)    Pret total al contractulu (fara TVA) : 37076.40 Ron

 

Link document oficial: Anunt de atribuire