Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni !

Specialist în managementul deșeurilor

S.C.Alcomtur S.R.L.

furnizor de formare autorizat A.N.C anunta

 

organizarea unei noi sesiuni de formare in cadrul programului de SPECIALIZARE ”Specialist în managementul Deșeurilor”, certificat ANC ( CNFPA) cod COR 325713.
SESIUNE DE CURS IN DATA DE 20.08.2014., la sediul din Craiova, Strada Unirii, 26

Taxa curs: 500 RON, fara TVA .
Informatii suplimentare la e-mail: alcomtur@yahoo.com,
Răducu Trușcă 0761689179

In conformitate cu prevederile Legii nr. 211/25.11.2011, art. 22, alin.3, detinatorii/producatorii de deseuri, persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri „au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane”. Conform alin. 4 „Persoanele desemnate, prevazute la alin. 3, trebuie sa fie instruite în domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”. Nedesemnarea unei persoane cf. art. 22 alin. 3, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei!

Alcomtur este furnizor de formare autorizat pentru cursul de specializare ”Specialist in managementul deseurilor”, cod COR 325713, domeniul ocupational Administratie, fiind singurul furnizor pentru aceasta specializare din judetul Dolj. In acest context a dobandit expertiza in elaborarea documentatiei de autorizare a programelor de formare/initiere/specializare/calificare si in organizarea, desfasurarea si evaluarea activitatii de formare.

Durata cursului este de 60 ore din care 20 ore activități teoretice și 40 ore activități practice.

Obiectivele cursului exprimate în competențe profesionale sunt:

- Competente cheie ( Comunicare în limba oficială, Comunicare în limbi străine, Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie, Competenţe informatice, Competenţa de a învăţa, Competenţe sociale şi civice, Competenţe antreprenoriale, Competenţa de exprimare culturală)

- Lucrul in echipa

- Asigurarea calităţii activităţii de management al deşeurilor

- Planificarea activităţii de management al deşeurilor

- Instruirea personalului implicat în managementul deşeurilor

- Organizarea activităţilor specifice managementului deşeurilor

- Evaluarea activităţii de management al deşeurilor

- Raportarea rezultatelor privind managementul deşeurilor

 

Flyer Expert in managementul deseurilor

Cerere inscriere curs.Specialist in managementul afacerii