Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni !

Monthly Archives: July 2016

  • 0

Specializare in managementul deseurilor

   SPECIALIST ÎN MANAGEMENTUL DEȘEURILOR“  

cod COR 325713

CURSUL se adresează tuturor persoanelor cu studii superioare care sunt interesate să dobândească calitatea de specialist în managementul deșeurilor.

În urma evaluării se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE, recunoscut de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministeul Educații Naționale.

Certificatul are aplicabilitate și în domeniul ocupațional ”Administrație și servicii publice”.

De ce acest curs ? În conformitate cu prevederile Legii nr. 211/25.11.2011, art. 22, alin.3, deținătorii/producătorii de deșeuri, persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri „au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmarească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”. Conform alin. 4 „Persoanele desemnate, prevazute la alin. 3, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”.

Pentru mai multe detalii deschideti pdf-ul de mai jos

Flyer-Expert-in-managementul-deseurilor.II