Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni !

Monthly Archives: September 2014

  • 0
cursuri-calificare

Anunț achiziție SERVICII DE PUBLICITATE IN MEDIA

header

(cod CPV 79341000-6)

S.C. Alcomtur SRL achiziţionează servicii de PUBLICITATE IN MEDIA în cadrul proiectului POSDRU/125/5.1/S/130529 cu titlul Rețeaua profesioniștilor în cautarea unui loc de munca-ProJobs”.
1. Obiectul contractului: Achiziţie servicii de publicitate în media

2. Sursa de finanțare: Proiect finantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007-2013. Investește în oameni !

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii – Achiziție directă conform ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1120/15 octombrie 2013.

4. Achizitor: S.C.Alcomtur S.R.L., cu sediul în Craiova, str. Unirii nr.26, etaj 1 telefon/ fax: 0351 401692 e-mail alcomtur@yahoo.com în calitate de partener

5. Valoarea estimatã a serviciilor: 9677,42 fara TVA.

6. Durata estimata a contractului : 15 octombrie 2014 – 30 septembrie 2015.

7. Plata serviciilor se va efectua în termen de maxim 30 zile de la emiterea facturii de cãtre prestator.

8. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului : prețul cel mai scăzut

9. Specificațiile tehnice:

Tip anunț: mediatizare proiect finantat prin POSDRU, anunt text și sigle, color, dimensiuni aprox. 20/25 cm, Pagina redactionala, 6 anunțuri.

10. Adresa pentru depunerea ofertelor de pret: Craiova, str. Unirii nr.26, etaj 1 telefon/ fax: 0351 401692  sau prin e-mail la adresa alcomtur@yahoo.com

11. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor de pret: 03.10.2014 ora 16.00
Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie va rugam contactati:

Oprescu Ruslan

Manager proiect

Tel. 0351 401692

alcomtur@yahoo.com

footer