Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni !

Category Archives: Arhiva

 • 0

Specializare in managementul deseurilor

   SPECIALIST ÎN MANAGEMENTUL DEȘEURILOR“  

cod COR 325713

CURSUL se adresează tuturor persoanelor cu studii superioare care sunt interesate să dobândească calitatea de specialist în managementul deșeurilor.

În urma evaluării se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE, recunoscut de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministeul Educații Naționale.

Certificatul are aplicabilitate și în domeniul ocupațional ”Administrație și servicii publice”.

De ce acest curs ? În conformitate cu prevederile Legii nr. 211/25.11.2011, art. 22, alin.3, deținătorii/producătorii de deșeuri, persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri „au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmarească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”. Conform alin. 4 „Persoanele desemnate, prevazute la alin. 3, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”.

Pentru mai multe detalii deschideti pdf-ul de mai jos

Flyer-Expert-in-managementul-deseurilor.II


 • 0
anunt

INVITATIE

 header

Stimată Doamnă/ Stimate Domn,

 

Vă invităm vineri 24 iulie 2015 ora 17, la sediul Jobs Club din Craiova, str. Bucovăț nr. 3, la un atelier de lucru organizat în cadrul activității A.5.4. Furnizarea serviciilor de Job Club, cu tema ”Dezvoltarea de competente prin programul Erasmus”, în vederea dezvoltării unui ansamblu de competențe necesare în procesul de incluziune pe piața muncii.

Activitatea este organizată de SC Alcomtur SRL, partener în cadrul proiectului ”ProJobs – Rețeaua Profesioniștilor în căutarea unui loc de muncă” și va fi susținută de administratorii JobClub Ileana Gîrleșteanu și Radu Zdrancotă.

Prin organizarea de evenimente sub forma atelierelor de lucru dedicate dezvoltării personale și deprinderii de tehnici și abilități specifice de ocupare, ne dorim să facilităm incluziunea persoanelor din grupul țintă format din persoane în căutarea  unui loc de muncă, șomeri, șomeri de lunga durată și să contribuim la creșterea gradului de ocupare în regiunea Sud-Vest Oltenia.

Participarea dumneavoastră va contribui în mod sigur la succesul acestui eveniment.

 

Va așteptăm !

Cu stimă,

Costel OLTEANU

Manager de proiect

Ersilia Oprescu – expert comunicare

Ionuț Pîrvulescu – asistent manager proiect

footer


 • 0
anunt

INVITAȚIE

 header

Stimată Doamnă/ Stimate Domn,

 

Vă invităm vineri 26 iunie 2015 ora 17, la sediul Jobs Club din Craiova, str. Bucovăț nr. 3, la un atelier de lucru organizat în cadrul activității A.5.4. Furnizarea serviciilor de Job Club, cu tema ”Managementul timpului”, în vederea dezvoltării unui ansamblu de competențe necesare în procesul de incluziune pe piața muncii.

Activitatea este organizată de SC Alcomtur SRL, partener în cadrul proiectului ”ProJobs – Rețeaua Profesioniștilor în căutarea unui loc de muncă” și va fi susținută de administratorii JobClub Ileana Gîrleșteanu și Radu Zdrancotă.

Prin organizarea de evenimente sub forma atelierelor de lucru dedicate dezvoltării personale și deprinderii de tehnici și abilități specifice de ocupare, ne dorim să facilităm incluziunea persoanelor din grupul țintă format din persoane în căutarea  unui loc de muncă, șomeri, șomeri de lunga durată și să contribuim la creșterea gradului de ocupare în regiunea Sud-Vest Oltenia.

Participarea dumneavoastră va contribui în mod sigur la succesul acestui eveniment.

 

Va așteptăm !

Cu stimă,

Costel OLTEANU

Manager de proiect

Ersilia Oprescu – expert comunicare

Ionuț Pîrvulescu – asistent manager proiect

footer


 • 0
cursuri-calificare

INVITATIE

 header

INVITAȚIE

Stimată Doamnă/ Stimate Domn,

 

Vă invităm sâmbătă 06 iunie 2015 ora 12, la sediul Jobs Club din Craiova, str. Bucovăț nr. 3, la un atelier de lucru organizat în cadrul activității A.5.4. Furnizarea serviciilor de Job Club, în vederea dezvoltării unor competențe diverse necesare în procesul de incluziune pe piața muncii.

Activitatea este organizată de SC Alcomtur SRL, partener în cadrul proiectului ”ProJobs – Rețeaua Profesioniștilor în căutarea unui loc de muncă” și va fi susținută de administratoii JobClub Ileana Gîrleșteanu și Radu Zdrancotă.

Prin organizarea de evenimente sub forma atelierelor de lucru dedicate dezvoltării personale și deprinderii de tehnici și abilități specifice de ocupare, ne dorim să facilităm incluziunea persoanelor din grupul țintă format din persoane în căutarea unui loc de munca, someri, someri de lunga durată și să contribuim la creșterea gradului de ocupare în regiunea Sud-Vest Oltenia.

Participarea dumneavoastră va contribui în mod sigur la succesul acestui eveniment.

 

Va așteptăm !

Cu stimă,

Costel OLTEANU

Manager de proiect

Ersilia Oprescu – expert comunicare

Ionuț Pîrvulescu – asistent manager proiect

 footer


 • 0
job

INVITATIE

 header

INVITAȚIE

 

Stimată Doamnă/ Stimate Domn,

 

Vă invităm sâmbătă 06 iunie 2015 ora 10, la sediul Jobs Club din Craiova, str. Bucovăț nr. 3, la o sesiune de dezvoltare asistată organizată în cadrul activității A.5.5. Dezvoltare Job Cluburi Regionale; Derulare activități personalizate pentru grupul țintă, în vederea dezvoltării unor competențe diverse necesare în procesul de incluziune pe piața muncii.

Activitatea este organizată de SC Alcomtur SRL, partener în cadrul proiectului ”ProJobs – Rețeaua Profesioniștilor în căutarea unui loc de muncă” și va fi susținută de domnul Adrian Dragotoiu.

Prin furnizarea serviciilor de tip consultanță personalizată și sesiuni de dezvoltare asistată dedicate dezvoltării personale și deprinderii de tehnici și abilități specifice de ocupare, ne dorim să facilităm incluziunea persoanelor din grupul țintă format din persoane în căutarea unui loc de munca, someri, someri de lunga durată și să contribuim la creșterea gradului de ocupare în regiunea Sud-Vest Oltenia.

Participarea dumneavoastră va contribui în mod sigur la succesul acestui eveniment.

 

Va așteptăm !

Cu stimă,

Costel OLTEANU

Manager de proiect

Ileana Gîrleșteanu

Radu Zdrancotă

Administratori JobClubs

 footer


 • 0
becoming-teacher

INVITAȚIE

header 

INVITAȚIE

 

Stimată Doamnă/ Stimate Domn,

 

Vă invităm sâmbătă 30 mai 2015 ora 11, la sediul Jobs Club din Craiova, str. Bucovăț nr. 3, la un atelier de lucru organizat în cadrul activității A.5.4. Furnizarea serviciilor de tip job club, în vederea dezvoltării unor competențe diverse necesare în procesul de incluziune pe piața muncii.

Atelierul de lucru care va pune în dezbatere brandul firmei și rolul angajaților în construirea brandului firmei, este organizat de SC Alcomtur SRL, partener în cadrul proiectului ”ProJobs – Rețeaua Profesioniștilor în căutarea unui loc de muncă” și va fi susținut de echipa ProJobs.

Prin furnizarea serviciilor de tip ateliere de lucru dedicate dezvoltării personale și deprinderii de tehnici și abilități specifice de ocupare, ne dorim să facilităm incluziunea persoanelor din grupul țintă format din persoane în căutarea unui loc de munca, someri, someri de lunga durată și să contribuim la creșterea gradului de ocupare în regiunea Sud-Vest Oltenia.

Participarea dumneavoastră va contribui în mod sigur la succesul acestui eveniment.

 

Va așteptăm !

Cu stimă,

Costel OLTEANU

Manager de proiect

Ileana Gîrleșteanu – Administrator JobClub

Ionuț Pîrvulescu– Asistent manager proiect

 footer


 • 0
becoming-teacher

Sustinere examene

header

 

SUSȚINEREA EXAMENELOR

 

Susținerea examenelor pentru specializările: asistent manager, agent vânzări, limba engleză și tehnologia informației și comunicării se vor desfășura în perioada 18.05.2015-23.05.2015 după cum urmează:

Luni 18.05.2015 : LIBER

Marți 19.05.2015:

 • examen Gr.1 Limba engleză
 • examen evaluare Gr.1 Tehnologia informației și comunicării
 • examen Gr.1 Asistent manager

Miercuri 20.05.2015:

 • examen Gr.2 Limba engleză
 • examen Gr.2 Tehnologia informației și comunicării
 • examen Gr.2 Asistent manager

Joi 21.05.2015: – LIBER

Vineri 22.05.2015:

 • examen Gr.3 Tehnologia informației și comunicării
 • examen Gr.3 Limba engleză
 • examen Gr.1 Agent vânzări

Sâmbătă 23.05.2015:

 • examen Gr.4 Tehnologia informației și comunicării
 • examen Gr.2 Agent vânzări

Vă așteptăm !

Pentru detalii legate de ora desfășurării examenului sau alte informații suplimentare vă rugăm să adresați doamnei:

Raluca Gavrila-asistent de curs (0766332429)

sau prin adresarea întrebării pe comunitatea alcomtur (http://www.alcomtur.ro-iconița stânga-jos)

S.C. ALCOMTUR S.R.L.

 

 

footer


 • 0

 • 0
mobilier_birou_16

Castigatorul licitatiei de achizitie mobilier

header

Nr. 246/04.11.2014

                       

Către : SC ARI’s SRL

In atentia : d-lui. dir. DANUT ARIBASOIU   

 

Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor depuse la procedura de achizitie publică pentru servicii de ACHIZITIE MOBILIER, prin procedura Achizitie directă, oferta dvs.  a fost  declarată câştigătoare.

Dupa expirarea perioadei de contestații vă așteptăm la sediul SC Alcomtur SRL din strada Unirii nr. 26, Craiova pentru semnarea contractului.

 

                            

                                               Manager de proiect

                                                               Dr. Ing. Ruslan Oprescu

 footer


 • 0
mobilier_birou_16

Anunț achiziție MOBILIER

header

Nr. 217/12/24.10.2014

Anunț achiziție MOBILIER

(cod CPV 3913000-2)

S.C. Alcomtur SRL achiziţionează mobilier în cadrul proiectului POSDRU/125/5.1/S/130529 cu titlul Rețeaua profesioniștilor în cautarea unui loc de munca-ProJobs”.

 1. Obiectul contractului: Achiziţie mobilier.
 2. Sursa de finanțare: Proiect finantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni !
 3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii – Achiziție directă conform ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1120/15 octombrie 2013.
 4. Achizitor: S.C. Alcomtur S.R.L., cu sediul în Craiova, str. Unirii nr. 26, etaj , telefon : 0351 401692, e-mail: alcomtur@yahoo.com în calitate de partener in cadrul proiectului.
 5. Valoarea estimatã a serviciilor: 7823 lei fara TVA.
 6. Durata estimata a contractului : 10 noiembrie 2014 – 30 septembrie 2015.
 7. Plata serviciilor se va efectua în termen de 30 zile de la emiterea facturii de cãtre prestator.
 8. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului : oferta cea mai avantajoasă
 9. Specificațiile tehnice sunt atașate
1 Dulap arhivare 4 buc Dulap arhivare, pal, dimensiuni: 2000x800x400, incuietori
2 Birou 6 buc Birou, cadru metalic cu talpa ambutisata,protectie pentru cabluri, blat pal, suporti de panou frontal si panou frontal din tabla perforata, dimensiuni : 1400x600x720
3 Scaune 6 buc Scaun birou, ergonomic, rotativ.

 

 1. Adresa pentru depunerea ofertelor de pret: Craiova, str. Unirii nr.26, etaj 1 telefon/ fax: 0351 401692 sau prin e-mail la adresa alcomtur@yahoo.com
 2. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor de pret: 02.11.2014, ora 16.00.

Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie va rugam contactați:

Trușcă Răducu

Secretar

Tel.           0761689179

Tel/ Fax.   0351 401692      

alcomtur@yahoo.com

footer